Sorte Bilişim

RPA
Robotik Süreç Yönetimi

Çalışanlar, rutin bir ofis çalışmasında, çoğunlukla veri girişi, bilgi işleme, bir sistemden diğer sisteme veri kopyalama gibi işlemler için zaman harcıyorlar. Çalışanların 90%’ı sürekli tekrar eden, yaratıcılığa ve kişisel gelişime katkı sağlamayan görevler yapıyor. Bu tür görevlerin insanlar tarafından yapılması, çalışanlar üzerinde fazla iş yükü oluşturarak süreçleri yavaşlatıyor, daha değerli işlere odaklanmak için gereken zamanı alıyor dolayısıyla verimliliği ve başarıyı önemli ölçüde etkiliyor.

Robotik Süreç Otomasyonu, uygulamaları tıpkı bir insan gibi kullanarak, tekrar eden, kuralları belli işleri otomatize etmemizi sağlıyor.

Sadece çalıştığı kadar ödeme yaptığınız, hiç hata yapmayan, hastalanmayan veya bir kahve molası vermeye ihtiyaç duymayan 7/24 çalışabilecek akıllı çalışanlarınız olduğunu düşünün. Oldukça cazip bir fikir değil mi?
RPA teknolojisi rutin, tekrarlayan tüm işleri insanlardan daha hızlı ve daha tutarlı yapabilecek bir sistem kurmanızı sağlıyor.

Sağladığı Faydalar

  • Şirket iç süreçlerinde rutin işlerin hatasız ve daha kısa sürede yapılması
  • Zaman, maliyet ve işgücü tasarrufu
  • Hızlandırılmış Djital Dönüşüm
  • Kod ihtiyacı olmadan yazılımlar arası entegrasyon
  • Yüzlerce uygulamayla uyumlu çalışma
  • Çalışan İşgücünü katmadeğerli projelere yönlendirme
  • Artan Üretkenlik

ÇözümlerimizHedefimiz Zaman Kazandırmak

İK evrak süreçlerinin uçtan uca dijital ortamda ve yasal geçerli olarak yapılmasını sağlar. İK sürecinin kağıt evrak karmaşası, operasyon süreleri ve operasyon maliyetlerini minumuma indirerek operasyonel verimlilik artışı sağlar.
Robotik süreç otomasyonu (RPA), dijital sistemler ve yazılımlarla etkileşime giren insan eylemlerini taklit eden yazılım robotlarının oluşturulmasını, dağıtılmasını ve yönetilmesini kolaylaştıran bir yazılım teknolojisidir.
Modern dijital dünyada müşteri memnuniyeti sağlamanın temel taşı etkin süreç yönetimidir. İş akışı otomasyonu ve doküman yönetimi platformu, çalışanları ve uygulamaları birbirine bağlar.
SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch, Redis gibi veri tabanı sistemleri için konusunda uzman personellerle yerinde, uzaktan, çağrı bazlı ve 7×24 teknik destek ve uzaktan sistem yönetim hizmetlerimizdir.
İş zekası sistemleri ile işletmeler; verilerini kapsamlı bir şekilde ele alabilmekte ve iş süreçleri hakkında çıkarım, iyileştirme, stratejik kararlarlar alabilmektedir.
Bulut teknolojisi, kullanıcıların elektronik ortamdaki tüm bilgi ve belgelerini koruma altına alan, her türlü belgeyi saklayan ve bu belgelerin kolaylıkla paylaşılmasını sağlayan bir dosya yönetim ve arşivleme sistemidir.
Kurumsal Kaynak Planlama ve İK Yönetimi
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemimiz ile şirketinizin tüm istek ve ihtiyaçları tek bir program içerisinde karşılanmaktadır.
Bulut teknolojisi, kullanıcıların elektronik ortamdaki tüm bilgi ve belgelerini koruma altına alan, her türlü belgeyi saklayan ve bu belgelerin kolaylıkla paylaşılmasını sağlayan bir dosya yönetim ve arşivleme sistemidir.

Copyright 2022. Sorte Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır.