Sorte Bilişim

İş Zekası ve
Analitiği

Doğru bir iş zekası ve kurumsal yetkinlik için kurum içerisindeki süreçler ve en önemlisi konuya ilişkin insan gücü önemli sayılabilecek başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. “Bu ana etkenlerin tamamını kurum içerisine adapte edebilmiş şirketler kendilerini iş zekası ve analitik olgunluk açısından ileri seviyede konumlandırarak, veriye dayalı karar destek sistemlerini içlerinde barındırıyorlar. Böylelikle, aynı kararları daha hızlı ve doğru veya karmaşık iş kurallarını ve dinamiklerini içeren kararları dahi yüksek oranlarda doğru vererek yöneticilerin işini kolaylaştırıyorlar.

İşletmelerde artan veri miktarları, veri kaynağı çeşitlilikleri ve daha da karmaşıklaşan iş koşulları, ham veriyi; kullanışlı, anlamlı ve sonuç odaklı esnek bir hale dönüştürmeye mecbur kılmaktadır.

İş zekası sistemleri ile işletmeler; verilerini kapsamlı bir şekilde ele alabilmekte ve iş süreçleri hakkında çıkarım, iyileştirme, stratejik kararlarlar alabilmektedir.

SORTE kurumlar için vazgeçilmez veri keşfi ve analiz platformu sunarak, esnek ve kullanımı kolay ekranlar ile en zorlu iş problemlerinin cevabına düşünce hızında ulaşabilmenizi sağlamaktadır.

ÇözümlerimizHedefimiz Zaman Kazandırmak

İK evrak süreçlerinin uçtan uca dijital ortamda ve yasal geçerli olarak yapılmasını sağlar. İK sürecinin kağıt evrak karmaşası, operasyon süreleri ve operasyon maliyetlerini minumuma indirerek operasyonel verimlilik artışı sağlar.
Robotik süreç otomasyonu (RPA), dijital sistemler ve yazılımlarla etkileşime giren insan eylemlerini taklit eden yazılım robotlarının oluşturulmasını, dağıtılmasını ve yönetilmesini kolaylaştıran bir yazılım teknolojisidir.
Modern dijital dünyada müşteri memnuniyeti sağlamanın temel taşı etkin süreç yönetimidir. İş akışı otomasyonu ve doküman yönetimi platformu, çalışanları ve uygulamaları birbirine bağlar.
SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch, Redis gibi veri tabanı sistemleri için konusunda uzman personellerle yerinde, uzaktan, çağrı bazlı ve 7×24 teknik destek ve uzaktan sistem yönetim hizmetlerimizdir.
İş zekası sistemleri ile işletmeler; verilerini kapsamlı bir şekilde ele alabilmekte ve iş süreçleri hakkında çıkarım, iyileştirme, stratejik kararlarlar alabilmektedir.
Bulut teknolojisi, kullanıcıların elektronik ortamdaki tüm bilgi ve belgelerini koruma altına alan, her türlü belgeyi saklayan ve bu belgelerin kolaylıkla paylaşılmasını sağlayan bir dosya yönetim ve arşivleme sistemidir.
Kurumsal Kaynak Planlama ve İK Yönetimi
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemimiz ile şirketinizin tüm istek ve ihtiyaçları tek bir program içerisinde karşılanmaktadır.
Bulut teknolojisi, kullanıcıların elektronik ortamdaki tüm bilgi ve belgelerini koruma altına alan, her türlü belgeyi saklayan ve bu belgelerin kolaylıkla paylaşılmasını sağlayan bir dosya yönetim ve arşivleme sistemidir.

Copyright 2022. Sorte Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır.