Sorte Bilişim

Yasal Geçerli
Doküman İmzalama Çözümü

İşe giriş, işten çıkış, bordro, izin formları, özlük evrakları gibi evrakların hazırlanması, imzalı nüshaların alınması ve saklanması süreçleri işletmelerin en çok zorlandığı konulardan biridir. Bu süreçleri iyi bir organizasyonla personele yaptırmak işgücü ve zaman kayıplarına yol açtığı gibi, eksik imzalı evraklar hukuki süreçlerde işverenlerin maddi olarak en çok sıkıntı yaşadıkları konulardan biridir.

Yasal geçerli doküman imzalama çözümümüz ile e-imzalı , e-imza olmayan noktalarda TÜBİTAK zaman damgası ve OTP imzalama yöntemlerini kullanarak, tüm evrakları kağıt evrak olmadan, tamamen dijital ortamda ve yasal geçerli olarak yönetmenizi sağlıyoruz.

Sağladığı Faydalar

  • Personel Portal uygulaması ile Bordro yazılımı olan fakat Personel Portalı olmayan işletmelerin tüm izin, eğitim, performans formlarının portal üzerinden talep edeilmesini ve onay süreçlerinin yönetilmesini sağlar.
  • Evrak süreçlerinin uçtan uca dijital ortamda ve yasal geçerli olarak yapılmasını sağlar.
  • İK sürecinin kağıt evrak karmaşası, operasyon süreleri ve operasyon maliyetlerini minumuma indirerek operasyonel verimlilik artışı sağlar.
  • Personel kendisine cevap/onay verebilme, itiraz edebilme ve ihtiyaç duyduğunda evraklarına erişebilme hakkı sunulması sayesinde şirketine olan güveni ve bağlılığı artar.
  • Kağıt evrakların fiziki olarak saklanma zorunluluğu ve yüksek saklama maliyetlerinin sıfırlanmasını sağlar.

ÇözümlerimizHedefimiz Zaman Kazandırmak

İK evrak süreçlerinin uçtan uca dijital ortamda ve yasal geçerli olarak yapılmasını sağlar. İK sürecinin kağıt evrak karmaşası, operasyon süreleri ve operasyon maliyetlerini minumuma indirerek operasyonel verimlilik artışı sağlar.
Robotik süreç otomasyonu (RPA), dijital sistemler ve yazılımlarla etkileşime giren insan eylemlerini taklit eden yazılım robotlarının oluşturulmasını, dağıtılmasını ve yönetilmesini kolaylaştıran bir yazılım teknolojisidir.
Modern dijital dünyada müşteri memnuniyeti sağlamanın temel taşı etkin süreç yönetimidir. İş akışı otomasyonu ve doküman yönetimi platformu, çalışanları ve uygulamaları birbirine bağlar.
SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch, Redis gibi veri tabanı sistemleri için konusunda uzman personellerle yerinde, uzaktan, çağrı bazlı ve 7×24 teknik destek ve uzaktan sistem yönetim hizmetlerimizdir.
İş zekası sistemleri ile işletmeler; verilerini kapsamlı bir şekilde ele alabilmekte ve iş süreçleri hakkında çıkarım, iyileştirme, stratejik kararlarlar alabilmektedir.
Bulut teknolojisi, kullanıcıların elektronik ortamdaki tüm bilgi ve belgelerini koruma altına alan, her türlü belgeyi saklayan ve bu belgelerin kolaylıkla paylaşılmasını sağlayan bir dosya yönetim ve arşivleme sistemidir.
Kurumsal Kaynak Planlama ve İK Yönetimi
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemimiz ile şirketinizin tüm istek ve ihtiyaçları tek bir program içerisinde karşılanmaktadır.
Bulut teknolojisi, kullanıcıların elektronik ortamdaki tüm bilgi ve belgelerini koruma altına alan, her türlü belgeyi saklayan ve bu belgelerin kolaylıkla paylaşılmasını sağlayan bir dosya yönetim ve arşivleme sistemidir.

Copyright 2022. Sorte Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır.