Sorte Bilişim

Tümleşik Kurumsal Kaynak Planlama ve
İK Yönetimi

ERP uygulması adı altında yer alan sistemlerde yaşanan en büyük sıkıntı, bütünleşik yapının tek bir program altında yönetilememesi, işletmelerin, ihtiyacı olan yeni yazılım ve süreçlerin üçüncü parti yazılım entegrasyonlarıyla çözülmek zorunda bırakılmasıdır.

Dijital dönüşüm çağının getirdiği yeniliklere uyum sağlamak isteyen işletmeler, Ticari Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirilebilir izlenebilir ve ölçülebilir bir yapıya taşımak isterler fakat zamanında yatırım yaptıkları ERP uygulamaları aynı yapı içinde bu ihtiyacı karşılayamadıkları için dijital dönüşüm yolcuğunda yarı yolda kalırlar.

Krumsal Kaynak Planlama Sistemimiz ile şirketinizin tüm istek ve ihtiyaçları tek bir program içerisinde karşılanmaktadır.

Süreç-Doküman Yönetimi, satınalma, sipariş, üretim, proje yönetimi,sözleşme yönetimi, servis yönetiminden İK yönetimine, İş zekası raporlarından  e-devlet uygulamalarına kadar  tüm süreçler tek bir platform üzerinden çalıştırılmaktadır.

Diğer Kurumsal Kaynak Planlama Yönetimlerinden Farkları

  • Bütünleşik Akıllı Yazılım Platformu- Tüm yazılımlar tek bir merkezden yönetilir.
  • Türkiye’nin iş pratiklerine uygun hızlı ve kolay kullanım.
  • Yüksek güvenlik ve yetkilendirme seçenekleri
  • Sınırsız ve sinirsiz raporlama
  • Ücretsiz e-devlet çözümleri
  • Kararlı çalışma yapısı, tüm donanımlar ile uyum
  • Ücretsiz ve açık kaynak lisanlar
İK evrak süreçlerinin uçtan uca dijital ortamda ve yasal geçerli olarak yapılmasını sağlar. İK sürecinin kağıt evrak karmaşası, operasyon süreleri ve operasyon maliyetlerini minumuma indirerek operasyonel verimlilik artışı sağlar.
Robotik süreç otomasyonu (RPA), dijital sistemler ve yazılımlarla etkileşime giren insan eylemlerini taklit eden yazılım robotlarının oluşturulmasını, dağıtılmasını ve yönetilmesini kolaylaştıran bir yazılım teknolojisidir.
Modern dijital dünyada müşteri memnuniyeti sağlamanın temel taşı etkin süreç yönetimidir. İş akışı otomasyonu ve doküman yönetimi platformu, çalışanları ve uygulamaları birbirine bağlar.
SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch, Redis gibi veri tabanı sistemleri için konusunda uzman personellerle yerinde, uzaktan, çağrı bazlı ve 7×24 teknik destek ve uzaktan sistem yönetim hizmetlerimizdir.
İş zekası sistemleri ile işletmeler; verilerini kapsamlı bir şekilde ele alabilmekte ve iş süreçleri hakkında çıkarım, iyileştirme, stratejik kararlarlar alabilmektedir.
Bulut teknolojisi, kullanıcıların elektronik ortamdaki tüm bilgi ve belgelerini koruma altına alan, her türlü belgeyi saklayan ve bu belgelerin kolaylıkla paylaşılmasını sağlayan bir dosya yönetim ve arşivleme sistemidir.
Kurumsal Kaynak Planlama ve İK Yönetimi
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemimiz ile şirketinizin tüm istek ve ihtiyaçları tek bir program içerisinde karşılanmaktadır.
Bulut teknolojisi, kullanıcıların elektronik ortamdaki tüm bilgi ve belgelerini koruma altına alan, her türlü belgeyi saklayan ve bu belgelerin kolaylıkla paylaşılmasını sağlayan bir dosya yönetim ve arşivleme sistemidir.

Copyright 2022. Sorte Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır.